2310 558165 info@noimatherapy.gr

Ομαδικές Παροχές

Ομαδικές Παροχές

Ομάδα μελέτης

Η οργάνωση της καθημερινής σχολικής μελέτης συνιστά μια διαδικασία που προβλέπει στην επιτυχή διαχείριση και διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων. Στόχο της η καθημερινή προετοιμασία των παιδιών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις του σχολείου.

Οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και η συνακόλουθη έλλειψη ελεύθερου χρόνου καθιστούν τη μελέτη των μαθημάτων έναν ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα στην καθημερινότητα γονέων – παιδιών. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στις περιπτώσεις που το παιδί ενδέχεται να παρουσιάζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, φτωχή ικανότητα συγκέντρωσης, σχολική άρνηση ή κάποια άλλη δυσλειτουργική συμπεριφορά. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι απόπειρες για διάβασμα καταλήγουν σε αποτυχία, με τους γονείς να απογοητεύονται και να ανησυχούν για τη πρόοδο των παιδιών τους και τα ίδια τα παιδιά να ματαιώνονται, να κουράζονται, να θυμώνουν ή και να παραιτούνται της προσπάθειας. Η ανάγκη, λοιπόν, αποδέσμευσης των γονέων από τη διαδικασία του διαβάσματος κρίνεται, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτακτική.

Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων

Η διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης υποστηρίζει την κατάκτηση βασικών γνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, προωθεί την αυτονομία και την ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η εμπειρία μας δείχνει ότι, συχνά, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων του παιδιού πέρα από τη δυαδική παιδαγωγική σχέση στα διαφορετικά περιβάλλοντα της καθημερινότητάς του (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, ευρύτερη κοινότητα). 

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να συστήσουμε  τις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας και έχουν ως στόχους: 

  • Τη διερεύνηση των συναισθημάτων (χαρά, θυμός, λύπη, ζήλεια, φόβος, αγωνία, αγάπη) και την ενίσχυση της αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης αυτών
  • Την ενίσχυση της συμμετοχής σε κοινωνικό διάλογο, μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης (μαθαίνουμε να νοιαζόμαστε γι’ αυτόν που μιλάει, να μπαίνουμε στη θέση του και να συμμετέχουμε ενεργά σ’ αυτό που ακούγεται)
  • Την καλλιέργεια της ανάπτυξης πρωτοβουλίας και εύρεσης στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας
  • Την εξοικείωση με τους διάφορους κοινωνικούς ρόλους και την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων που διέπουν τα διάφορα πλαίσια όπου καλείται ένα παιδί να ανταποκριθεί
  • Την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στην άρνηση, της ανοχής στη ματαίωση και τη διαφωνία, του σεβασμού στα όρια και τον ιδιωτικό χώρο του άλλου.

Μέσα από τη διαδικασία γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους, μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε και να σεβόμαστε, χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας. Εργαλεία του εργαστηρίου μας αποτελούν τα παραμύθια, η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, η ζωγραφική, η σωματική έκφραση.

Διάρκεια εργαστηρίου: 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις (διάρκειας 60 λεπτών) µε τα παιδιά (1ος κύκλος)

Έναρξη: από τέλη Σεπτέμβρη και για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Αριθμός παιδιών ανά ομάδα: 3-6, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

Το εργαστήρι κοινωνικών δεξιοτήτων δεν είναι ανοιχτό για την είσοδο νέων µελών κατά τη διάρκειά του, όμως υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού νέων ομάδων παιδιών.

Ψυχοεκπαίδευση γονέων

Οι ομάδες ψυχοεκπαίδευσης που διοργανώνει το θεραπευτήριο συνιστούν κύκλο συναντήσεων με χαρακτήρα εργαστηρίου, όπου συνδυάζονται εισηγήσεις και βιωματικές ασκήσεις. Στοχεύουν αφενός, στην ενημέρωση της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος του παιδιού/εφήβου για τη διαταραχή, τη φύση αυτής, τα αίτια της, την πορεία και την πρόγνωση της και, αφετέρου, στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας της οικογένειας με σκοπό την εκπαίδευση σε αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης κρίσεων, τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση των σχέσεων των μελών της.

Οι γονείς υποστηρίζονται ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία, καθ’ όλη τη διάρκειά της. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, οι γονείς εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος και εκτός θεραπευτικού πλαισίου και ενθαρρύνονται ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες μεταξύ τους και να βρουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο γονεϊκό τους ρόλο.

Διάρκεια εργαστηρίου: 5 συναντήσεις (διάρκειας 60 λεπτών)

Έναρξη: από αρχές Οκτωβρίου και καθ όλη τη χρονιά

Αριθμός ατόμων ανά ομάδα: 6-8 άτομα, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

Όμάδα σχολικής ετοιμότητας

Στο Παιδιατρικό Θεραπευτήριο «Νόημα» το παιδί που φοιτά στο νηπιαγωγείο μπορεί να συμμετάσχει σε ομάδα σχολικής ετοιμότητας με στόχο την καλλιέργεια των γλωσσικών, γνωστικών, κινητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων που είναι προαπαιτούμενες για την ομαλή ένταξή του στο Δημοτικό Σχολείο. Στο ασφαλές περιβάλλον της ομάδας σχολικής ετοιμότητας, που αποτελείται από συνομηλίκους του, το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται αρμονικά και αναπτύσσει τις δεξιότητές του μέσα από την εμπειρία της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης.

Η διεπιστημονική ομάδα που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή του προγράμματος αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό.

Διάρκεια εργαστηρίου: 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις (διάρκειας 60 λεπτών)

Έναρξη: από μέσα Μαρτίου μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς

Αριθμός παιδιών ανά ομάδα: 5-8, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

Στην αρχική επίσκεψη πραγματοποιείται ατομικό screening test ώστε να εκτιμηθούν επαρκώς οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του κάθε παιδιού

Δημιουργική απασχόληση

Θέλοντας να δώσουμε… νόημα στη ζωή όλων, δημιουργήσαμε στο κέντρο μας εικαστικά τμήματα για μικρούς και μεγάλους, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελούν σπουδαία μαθησιακή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.
Κοντά μας μπορείτε να γνωρίσετε τον κόσμο της τέχνης μέσω της ζωγραφικής καθώς και άλλων εικαστικών κατασκευών. Πηλό, μέταλλο, σύρμα, κόσμημα, κερί, τεχνική ντεκουπάζ , παλαιώσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας γεμίσει με τη χαρά της δημιουργίας. Γιατί τέχνη σημαίνει δημιουργία και δημιουργία σημαίνει ζωή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, σε άνετους εσωτερικούς χώρους.

Οι μαθητές του εργαστηρίου μας θα διδαχθούν τεχνικές ζωγραφικής  χειροτεχνίας και κατασκευών με διάφορα υλικά. Σημαντικό κομμάτι στη ζωγραφική θα έχει και η θεωρία, η αρμονία χρωμάτων και συνθέσεων, η σκιαγράφηση και η προοπτική.
Τα παιδιά θα μάθουν να σχεδιάζουν με μολύβι και κάρβουνο, να χρησιμοποιούν το πινέλο, τις τέμπερες, τα ακρυλικά χρώματα και θα γνωρίσουν διάφορες μικτές τεχνικές και πρωτότυπα υλικά.

Πέρα από την επαφή τους με το χαρτί και το πινέλο, θα γνωρίσουν μεγάλους ζωγράφους, θα διδαχθούν Ιστορία της Τέχνης με οπτικοακουστικά μέσα και θα προσπαθήσουν να αντιγράψουν κάποια από τα έργα σπουδαίων ζωγράφων.

Με μπογιές και χρώματα, οι μαθητές του εργαστηρίου θα φιλοτεχνήσουν τους δικούς τους χαρούμενους πίνακες. Τις ώρες των κατασκευών θα ασχοληθούν με απλά υλικά όπως ο πηλός, η γυψογάζα, ο στόκος και άλλα που θεωρούνται «άχρηστα υλικά».

Θα γνωρίσουν διάφορες τεχνικές όπως ντεκουπάζ, ανακύκλωση, παλαίωση, κρακελέ κλπ ενώ θα φτιάξουν πανέμορφα χρηστικά αντικείμενα, διακοσμητικά και κοσμήματα -τα προσωπικά τους έργα τέχνης!

Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ   Ο “Α” είναι ένα παιδί, που δεν μιλά. Ορισμένες φορές μπορεί να δείξει αυτό, που θέλει. Τις περισσότερες φορές, θα αρπάξει το αντικείμενο, που θέλει να έχει στα χέρια του, ή θα κλαίει απαρηγόρητος, επειδή χρειάζεται κάτι....

Διαβάστε Περισσότερα
H πιο συχνή διαταραχή χρωμοσωμάτων – Παγκόσμια Ημερα Συνδρομου Down

H πιο συχνή διαταραχή χρωμοσωμάτων – Παγκόσμια Ημερα Συνδρομου Down

Η 21 Μάρτη έχει οριστεί ως η Παγκόσμια μέρα για το σύνδρομο down. Πήρε το όνομά του από τον Αγγλο John Langdon Down, που πρώτος το περιέγραψε το 1866  και είναι η πιο συχνή διαταραχή χρωμοσωμάτων. Καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα γιατρού Στυλιανού...

Διαβάστε Περισσότερα
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας

Την 6η Μαρτίου έχει την τιμητική της η λογοθεραπεία και αξίζει σε αυτό εδώ το άρθρο να δοθεί μια εξήγηση της φύσης της. Συμβαίνει οι άνθρωποι να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πράξεων αγνοώντας τις αιτίες , τα συστατικά και τις διεργασίες που είναι απαραίτητα για τα...

Διαβάστε Περισσότερα