2310 558165 info@noimatherapy.gr

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση από την Εργοθεραπεύτρια Α.Λαζαρίδου

NOHMA 

BLOG

Στο χώρο μας η αξιολόγηση εργοθεραπείας γίνεται από εργοθεραπεύτριες εξειδικευμένες στη μέθοδο NDT και στην Αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η Αξιολόγηση εστιάζει στο λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και διερευνά τις δυσκολίες που επηρεάζουν τη συμμετοχή του σε τομείς λειτουργικής ενασχόλησης (αυτοφροντίδα-παραγωγικότητα- ψυχαγωγία). Μια τυπική αξιολόγηση εργοθεραπείας εμπεριέχει τα εξής στοιχεία: συνέντευξη-συζήτηση με γονείς, παρατήρηση παιδιού σε ελεύθερο παιχνίδι, κλινικές παρατηρήσεις, δομημένες δοκιμασίες αδρού και λεπτού συντονισμού και σταθμισμένα εργαλεία.

 

Συνέντευξη- συζήτηση με συνοδούς- γονείς ως μέρος της Εργοθεραπείας

Κατά τη συζήτηση συνέντευξη με τους γονείς – συνοδούς του παιδιού συλλέγονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, το περιβάλλον(έμψυχο και άψυχο) στο οποίο ζει και αλληλεπιδρά το παιδί, το βαθμό συμμετοχής του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, τις πεποιθήσεις και τις προτεραιότητες της οικογένειας, καθώς  και τους προβληματισμούς και τα αιτήματα τους. Επίσης κατά τη συζήτηση με τους γονείς  δίνεται η ευκαιρία στους εργοθεραπευτές να ενημερώσουν τους γονείς σχετικά με το ρόλο της εργοθεραπείας και τους τομείς που μπορεί να βοηθήσει το παιδί μέσα από την παρέμβαση.

 

Κλινικές παρατηρήσεις- δομημένες δραστηριότητες

Μέσα από τις κλινικές παρατηρήσεις και τις δομημένες δραστηριότητες, που δίνονται με βάση την ηλικία του παιδιού και σύμφωνα με τα αναπτυξιακά ορόσημα συλλέγονται πληροφορίες σε σχέση με τις:

  • Αισθητηριακές του λειτουργίες: το επίπεδο διέγερσης του παιδιού και τις εναλλαγές αυτού, την αισθητηριακή επεξεργασία των ερεθισμάτων (οπτικών, ακουστικών, αιθουσαίων, απτικών- ιδιοδεκτικών) από το περιβάλλον και τις προσαρμοστικές αντιδράσεις του σε αυτά.
  • Νευρομυοσκελετικές του λειτουργίες του παιδιού: αντανακλαστική δραστηριότητα, κινητικότητα αρθρώσεων, μυικός τόνος, δύναμη και αντοχή, στασικός έλεγχος.
  • Κινητικές του λειτουργίες: οφθαλμοκινήσεις και οπτικοκινητικός συντονισμός, αμφίπλευρος συντονισμός, αδρός και λεπτός κινητικός έλεγχος, πέρασμα μέσης γραμμής και πλεύριωση.
  • Αντιληπτικές – γνωστικές λειτουργίες: Διάρκεια εστίασης της προσοχής, προσανατολισμός, δεξιότητες οπτικής αντίληψης, βασικές γνωστικές δεξιότητες όπως χωρικές- χρονικές έννοιες, κατηγοριοποιήσεις- ταξινομήσεις, πράξη, επίλυση προβλήματος.
  • Παιχνίδι: τι είδους παιχνίδι επιλέγει αλλά και κατά πόσο μπορεί να εμπλακεί στα άλλα είδη: αισθητικοκινητικό- εξερευνητικό, συμβολικό, λειτουργικό, κατασκευαστικό, κοινωνικό.

Παρατήρηση σε ελεύθερο παιχνίδι

Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αποτελεί η ελεύθερη παρατήρηση. Το παιδί καθώς εισέρχεται σε ένα νέο χώρο με πλούσια ερεθίσματα του δίνεται ο χώρος και ο χρόνος να αλληλεπιδράσει όπως εκείνο επιθυμεί με το περιβάλλον. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν το επίπεδο διέγερσης του παιδιού, το επίπεδο πρωτοβουλιών και εξερεύνησης,  τον προσανατολισμό του στο χώρο, τις επιλογές που κάνει, τις προτιμήσεις του αλλά και τις αποφυγές του. Επίσης συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την πράξη (ιδεασμό- κινητικό προγραμματισμό- εκτέλεση) και την επίλυση προβλήματος.

 

Σταθμισμένα εργαλεία για την Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Τα σταθμισμένα εργαλεία χρησιμοποιούνται συνήθως σε δεύτερη φάση εφόσον κριθεί αναγκαίο για την περαιτέρω διερεύνηση  των δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί κατά την αξιολογητική διαδικασία. Τα εργαλεία αυτά είναι:

  • DTVP- 2 Developmental Test of Visual Perception

Το αναπτυξιακό τεστ της οπτικής αντίληψης, 2η έκδοση (DTVP-2) είναι ένα τεστ αξιολόγησης αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για χρήση με παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως δέκα ετών με μαθησιακές, γνωστικές, κινητικές ή σωματικές αναπηρίες.

  •  ΒEERY VMI-Visual motor integration

Βοηθά στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα άτομα μπορούν να ενσωματώσουν τις οπτικές και κινητικές τους ικανότητες. Ανιχνεύει ελλείμματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες. Χορηγείται σε άτομα ηλικίας 2-18 ετών.

  • Αθηνά test

Αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

  • Bayley  Test

Είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο που χορηγείται σε παιδιά από 1os εώς 42 μηνών και αξιολογεί την ανάπτυξη της λειτουργικότητας τους. Στόχος του τεστ είναι να αναγνωρίσει αναπτυξιακή καθυστέρηση και να  βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας όσο καλύτερης θεραπευτικής παρέμβασης γίνεται.

 

Στο «Νόημα» παρέχονται υπηρεσίες παιδιατρικής εργοθεραπείας σε παιδιά με αναπτυξιακές, νευρολογικές και μαθησιακές δυσκολίες. Επικοινωνήστε μαζί μας.